“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.” 
― David Richo

Psykoterapi

Psykoterapi innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.
Den psykoterapiform vi erbjuder kallas gestaltterapi.  Pyskoterapi pågår under kortare eller längre tid. Längden på terapin beror på vilka problem du vill arbeta med. Syftet med terapin är dels att förstå orsaken till dina problem och dels att arbeta mot de mål som du önskar.

Om gestaltterapi:
Gestaltterapi är en existentiell terapiform som bygger på en humanistisk och holistisk människosyn.  
I gestaltterapin kan vi bli medvetna om hur obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter, hindrar oss i livet. I terapin är det möjligt att möta och fullborda det som är obearbetat och hitta nya förhållningssätt. Vi är särskilt intresserade av hur problemen uppträder här och nu. Genom ökad medvetenhet blir det möjligt att hitta nya handlingsalternativ och strategier. Gestaltterapi har stora likheter med det som idag kallas för ”tredje vågens kognitiva terapier”.

Hypnos:
Ofta använder vi hypnos som ett kompliment till terapin. Är du intresserad av hypnos så är du välkommen att titta under fliken "Om hypnos".

Områden

Områden du kan få hjälp med eller lära dig utveckla hos oss är:

 • Beroenden
 • Depression
 • Fobier
 • Humörhantering
 • Kreativitet
 • Medvetenhet
 • Intuition
 • Relationer
 • Rökavvänjning
 • Sexuella störningar
 • Självinsikt
 • Självkänsla
 • Stress
 • Sömnproblem
 • Avslappning
 • Tala inför grupp
 • Viktkontroll
 • Ångest
 • Och mycket mer...