“Our wounds are often the openings into the best and most beautiful part of us.” 
― David Richo

Psykoterapi

Ibland får vi människor psykiska problem, relationsproblem och/eller så funderar vi över existentiella frågor inför livet, döden, livets mening eller kanske människans ställning och ansvar i tillvaron. Ibland ställs vi inför situationer där våra tidigare erfarnehter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att vi ska kunna förstå och bemästra situationen. Det kan vara stora förändringar, trauman, förluster, sorg osv.  Då är det helt i sin ordning att skaffa sig en reskamrat att bolla med som kanske också kan föreslå nya vägar.

Vi kombinerar kognitiva, systemiska och psykodynamiska arbetsverktyg med existentiella frågeställningar som ställer mening och engagemang i centrum.

Våra metoder:

 • Gestaltterapi
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Mindfulness
 • Hypnosterapi

Kostnader och övrig information

Efter tidsbokning via träffas vi en till tre gånger för bedömning. Därefter formuleras gemensamt en behandlingsplan. Terapins längd beror på problemets omfattning, men ett riktmärke är ca 8 sessioner efter bedömning. Varje terapi är individuell och kan pågå under både kortare och längre perioder. Vanligtvis ses man en gång per vecka. Varje session är 70 minuter.

Kostnaden för en individuell terapisession (60 minuter) är 600 kronor för privatpersoner.
Kostnaden för en parterapisession (90 minuter) är 950 kronor.

Kontakta oss för information och pris gällande konsultation, coaching och psykoterapi bekostad av företag.

Terapi på distans

För dig som bor långt ifrån Östersund kan vi erbjuda terapeutiska skype-samtal. De senaste studierna i psykoterapi visar att det finns många fördelar med att gå i terapi på distans. 

En studie där man jämförde process- och resultatvariabler bland tre olika typer av psykoterapi - ansikte mot ansikte, video och ljud visade goda resultat:

"Medan de flesta skulle förvänta sig att patienterna skulle vara mindre öppna och engagerade i en elektronisk form av kommunikation så visade det sig att patienterna deltog betydligt mer i de metoder som var mer på distans", säger forskare Susan X Day, doktor, Iowa State University och University of Houston.

Områden

Områden du kan få hjälp med eller lära dig utveckla hos oss är:

 • Beroenden
 • Depression
 • Fobier
 • Humörhantering
 • Kreativitet
 • Medvetenhet
 • Intuition
 • Relationer
 • Rökavvänjning
 • Sexuella störningar
 • Självinsikt
 • Självkänsla
 • Stress
 • Sömnproblem
 • Avslappning
 • Tala inför grupp
 • Viktkontroll
 • Ångest
 • Och mycket mer...