Biljetter till kurs i självhypnos

För att komma till biljettsidan -klicka här-

Grundutbildning i Gestaltterapi

Just nu sonderar vi intresset för en grundkurs i Gestattlerapi.
Grundutbildningen omfattar 6 tredagars workshop under två terminer.

Vad är gestaltterapi?
I gestaltterapin kan vi bli medvetna om hur obearbetade upplevelser, så kallade ofullbordade gestalter, hindrar oss i livet. I terapin är det möjligt att möta och fullborda det som är obearbetat och hitta nya förhållningssätt. Vi söker inte efter orsaker i det förflutna utan intresserar oss för hur problemen uppträder här och nu. Genom ökad medvetenhet blir det möjligt att hitta nya handlingsalternativ och strategier. Gestaltterapi har stora likheter med det som idag kallas för ”tredje vågens kognitiva terapier”.

Grundutbildning Gestaltterapeut (steg 1)
Grundutbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete möter människor med olika typer av livsproblem. Det kan vara allt i från relationsproblem och sorgebearbetning till livskriser och trauman. Utbildningen ger dig möjlighet att komplettera dina förändringsverktyg med gestaltterapeutiska tekniker och förhållningssätt.
Utbildningen är process- och upplevelsebaserad, vilket innebär att personliga upplevelser i utbildningssituationen varvas med teori och praktik. Processträningen erbjuder på så vis möjlighet att även bearbeta egna personliga svårigheter och hinder. På så vis blir utbildningen både yrkesmässigt och personligt utvecklande.

Grundutbildningen omfattar 6 tredagars workshop under två terminer.

Innehåll i grundutbildningen:

  • Gestaltterapins metodologiska och vetenskapsteoretiska grunder.
  • Att utveckla den egna förmågan till kontakt och medvetenhet i nuet.
  • Utvecklingspsykologiskt perspektiv i terapin.
  • Medvetenhet och jagets funktioner – att uppleva nuet.
  • Meditation, ofullbordade gestalter och gestaltbildningsprocessen.
  • Centrala begrepp som acceptans, defusion, exponering, metakognition,etc.
  • Att förstå och tillämpa olika tekniker och övningar. Träning i terapeutrollen.
  • Att utifrån ett personligt inre arbete uppleva terapiformens förtjänster.

Utbildningsledare:
Peter Blyme, gestaltterapeut, cert. transaktionsanalytiker

Intresseanmälan