Är mobilen nästa steg i evolutionen? 

Vi är många från den äldre generationen och generationen med tegelstenstelefoner som oroas över ungdomar och unga vuxnas mobilanvändande. Nya telefoner har skärmtidsmätare inbyggda för att vi ska kunna hålla koll på oss själva.

 

Biologiska nackdelar

 

Eftersom det är ett rätt nytt fenomen oroar vi oss såklart för om det påverkar oss negativt, vilket jag tycker är en sund reaktion. Allt blir gift i för stor mängd och det gäller även skärmtid. 

  • Torra ögon. Ljuset från skärmar får dig att omedvetet blinka mindre.
  • Huvudvärk. Ljuset och innehållet du tittar på gör att ögonen hela tiden måste omfokusera. Detta gör dem trötta vilket ibland leder till huvudvärk.
  • Nack och ryggsmärtor eller "tech neck"


De allra flesta av oss tittar ner på telefonen vilket ger oss försämrad hållning och ibland ömmande rygg och nacke.

Åksjuka eller "cyber sickness"


En del av oss upplever rörelsesjuka eller digital åksjuka som det också kallas. Det tros utlösas av långvarigt "scrollande".

Sämre sömn


Många artiklar skräms med att mobilanvändande kan orsaka depression. Det är en sanning med modifikation. Ljuset från skärmar kan kan ge försämrad sömn vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet, men det finns ingen direkt koppling mellan mobilanvändande och depression.
 

Det är ljuset som ställer till det mest för oss. För att undvika att på sikt utveckla nedstämdhet bör vi ta hand om vår sömn, men det är ju, som bekant, inte något nytt. Råd om sömnhygien dvs. att dämpa ljuset, stänga teven, varva ner etc. har funnits längre än våra smarta telefoner och dessa omfattas såklart av råden om sömnhygien de med.
 

Psykologiska fördelar
 

Nu vill jag röra mig bort från det biologiska och istället röra mig mot det psykologiska som faktiskt är mitt område. Det jag sammanfattat ovan är konsensus i de flesta vetenskapliga kretsar, men det jag nu ska skriva om är min egen hypotes.

Jag tror att dagens mobilanvändande har långt fler fördelar än vad vi tror. Livet kan ibland vara pressande, svårt och oroande så att vi vill söka olika sorters tröst och vila från vardagen. Här spelar tex. teve/film, spel, böcker, surfplatta, dator och mobiltelefon en stor roll.


Låt mig citera Psykiatern, psykoanalytikern och författaren Johan Cullberg:

"... Det som psykoanalysen kallat regressionen i jagets tjänst avser den tillfälliga och vederkvickande vila från verklighetens förutsättningar och krav som samtidigt också låter oss komma i kontakt med de inre källorna. I denna nödvändiga regression minskar vår känsla av ansvar och skuld samtidigt som vi upplever en förhöjd närvaro och existenskänsla.

Prototypen för denna upplevelse är den idealiserade fantasin om det förlorade paradiset som utgjordes av den första symbiosen med modern som den allgivande och barnet som det viktigaste objektet för hennes intressen. I princip är vi vid regressionen lika barnet när det med hjälp av sin tygtrasa eller "gose" går in i ett fantiserat övergångsområde mellan jag och icke-jag. I lekens värld kan det fritt och utan risk göra om verkligheten och anpassa den efter sig självt.

Att tillfälligt få vila från sin vardagsvärld och gå in i regression är således något som tillhör de grundläggande mänskliga behoven. Den människa som av olika skäl är utestängd från eller hämmad i denna behovsuppfyllelse kan reagera med olika psykiska sjukdomssymptom och/eller beroende." 
 

Jag tror att mobilen och sociala medier fyller en viktig funktion. Inte bara som regression i jagets tjänst utan också som en viktig del av vår fortsatta utveckling. Den snabba tillgången till information ger oss en mognare generation som är mer ansvarsfulla, reflekterande och vuxna som personer. 


Den snabba tillgången till regression i jagets tjänst gör också att risken för att utveckla en skadlig regression minskar. Regressionen i historien (ca 1950 till idag) 


Alla generationer har haft sin typ av regression och ofta blir dessa regressiva aktiviteter väldigt populära. Länge var det dans, musik och bio som var det mest populära, men dessa aktiviteter var ju inte tillgängliga hela tiden vilket innebar att man drack mer alkohol, rökte cigaretter och snusade för att försvaga gränsen mellan normalt medvetande och regression. De sistnämnda metoderna för regression är mer skadliga. Senare kom teven, tv-spel och freestyle. Dessa erbjöd längre och intensivare regression, men var också begränsade. Med tiden kom handhållna och batteridrivna spel som gameboy, bärbara datorer och så småningom även dagens mobiltelefoner.


Det är första gången i världshistorien som vi har ett sätt att nå regression så gott som var som helst 24 timmar om dygnet.Möjliga konsekvenser


Det är särskilt intressant att ungdomar i Sverige idag dricker mindre alkohol än tidigare, dessutom har andelen unga som väljer att helt avstå från att dricka alkohol ökat enligt ett pressmeddelande från Stockholms univeristet.


Detta är en trend som har ökat, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Forskarna menar att det även verkar som att grupptrycket att dricka har minskat och att ungdomar mognar tidigare.


Skulle detta kunna vara kopplat till användandet av smarta telefoner? 


Sociala medier påverkar såklart också, och att det finns en ökad medvetenhet kring hälsa och träning. Dessutom umgås ungdomar mer med sina föräldrar.

Det vore förstås särdeles förmätet att anföra någon form av kategorisk kausalitet, men jag vill ändå föreslå att detta till stor del skulle kunna förklaras med hjälp av den ökade tillgången till regression i jagets tjänst. 


Enligt en av forskarna finns det också tecken på en tidigare mognad av ungdomarna jämfört med tidigare generationer. Enligt honom verkar de mer ansvarsfulla, reflekterande och vuxnare som personer.


Det är förstås många faktorer som spelar in i denna förändring, men jag skulle vilja lyfta fram regression som en av de viktigaste. Den ger oss ett "andningshål" i tillvaron som gör att vi lättare och snabbare kan hantera frustrationer. Detta gör att när vi väl kliver ut ur regressionen är vi mer närvarande och har bättre förutsättningar för att agera nyktert. Tänk kvalité framför kvantitet. Allt blir gift i för stor mängd


Regression en psykologisk försvarsmekanism. Det är en slags inre "kompromiss". En del av den frustration som deflekteras med hjälp av mobilen kommer därför behöva få ett utlopp så småningom. Här fyller träning/sport och kreativitet en stor roll. Vid sidan av att vara en effektiv väg till regression kräver dator-/tv-/mobilspelande ofta stor kreativitet vilket utgör en utmärkt kanal för frustration och allmänt känslobrus att förskjutas och sublimeras dvs. omvandlas och bearbetas utan att vi för den skull behöver komma i kontakt med det latenta ursprungliga innehållet.

Jag tror att mobiltelefonen är och kommer att bli en stor del av vår utveckling som art.

Som jag nämnde tidigare så blir allt gift i för stor mängd. I den destruktiva regressionen blir förnekandet av omvärlden och flykten från denna ett allt viktigare moment. Även om det innebär destruktion av den egna personen och skada för andra. Det är inte längre frågan om en, i vidaste och allvarligaste mening, en lekfull regression. Det handlar istället om en rad beteenden som har dödssökande innebörder (utan att för den skull behöva vara självmordshandlingar). Först om vi förstår att det i handlingen ligger en ofta omedveten önskan att utplåna, döda en aspekt av sig själv eller av omvärlden, kan vi förstå varför det som vi uppfattar som oförnuftigt beteende är så svårt att påverka med rationella argument. Jag vill dock påstå att de flesta av oss regredierar på ett förhållandevis sunt sätt. Kontaktförmåga och allmänt hyfs


Som gestaltterapeut vill jag dock skriva några rader om kontakt. Med kontakt menar jag precis vad ordet betyder dvs. att vara i kontakt med något. I det här fallet syftar jag framförallt på kroppen. Jag tycker mig se att kontakten med kroppen ökar i och med att mindfulness, yoga och liknande aktiviteter ökar i popularitet. Vi behöver dock prata mer om kontakt.

Att hitta balansen mellan regression och kontakt medvetandegör dessa processer vilket ger oss större valmöjlighet. Vi märker när vi inte är i kontakt och kan då (om vi vill) föra tillbaka uppmärksamheten och till upplevelsen här och nu.


Jag tror att om vi kan utveckla vår förmåga att vara i kontakt med upplevelsen här och nu och samtidigt ha tillgång till regressionen i jagets tjänst kommer vi ta ett nytt kliv framåt i evolutionen, alkohol, droger och annan form av destruktiv/dödssökande regression kommer bli mindre nödvändiga. (kanske aldrig försvinna helt dock) 


Allmänt hyfs och respekt kommer dock inte automatiskt. Vissa terapeuter menar att mobilerna förstör våra relationer. Jag tror inte att det är mobilens fel, men låt den ligga i fickan när du och din partner är på restaurang eller på fiket med dina vänner. Om du har ett behov av kontakt med din partner eller dina vänner vid vissa tillfällen så prata om det. Kom överens om vad som gäller och våga be någon lägga ifrån sig telefonen. Det är dina behov och således ditt ansvar. Att sitta och bli frustrerad utan att säga något är också ett val. 


Vad tror du? Kommentera gärna. 


Allt gott så länge, 

Mattias Ottosson 

 

Kommentera gärna: