Mer införmation kommer snart. Har du frågor om detta?
Skicka gärna ett mejl till oss på gestalthalsa@gmail.com.

Det beräknas finnas 250.000 människor med alkoholmissbruk i Sverige. Av dessa är cirka en tredjedel kända inom vårdaparaten. De flesta då inom socialvården. Av de övriga torde de flesta gå oidentifierade på allmänläkarmottagningar, psykiatriska polikliniker, företagsläkarmottagningar eller rent privat. 20% av missbrukarna står för 80% av alkoholkonsumtionen i landet. En missbrukare av trettio alkoholmissbrukare är utslagen dvs. 29 av 30 är inte sådanna missbrukare som de flesta föreställer sig som alkoholister.

Statens inkomster från alkoholhanteringen var 1996 ca 17,5 miljarder kronor. Mellan 5 tusen och 7 tusen personer dör varje år som omedelbar följd av eget eller andras spritmissbruk. Alkoholkonsumtionen tar direkt eller indirekt ca 10 tusen vårdplatser i anspråk. Samhällets kostnad för alkoholmissbruket har beräknats till mellan 50 och 80 miljarder. Alkohol är vår kanske största sjukdomsframkallare som för hundra tusentals människor skapar oerhörda lidanden och sjukdommar eller död och skadeverkningar i generationer framåt. Vårt förnekande förhållningssätt antyder att det ligger mäktiga behov bakom att ha denna tillgång till alkohol . Även för majoriteten av riksdagsmän står denna fria nyttjanderätt som ett okränkbart, nästan heligt värde som får gå före de väldiga individuella och ekonomiska skador som den vållar.