Om du har levt mer än två år i närheten av någon som haft ett missbruk så är risken stor att du ådragit dig egna skador.

“Ofta insjuknar de i ett "medberoende" - en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd, som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet, utan anpassar sig till den.” - Tommy Hellsten, Flodhästen i vardagsrummet.

Medberoende är ett tillstånd där den drabbade mer och mer åsidosätter sina egna behov till förmån för den andre. Detta leder till ilska och ett ökande kontrollbehov som till sist blir till ett möjliggörande av beroendet. Om denna ilska av olika anledningar inte riktas dit den hör hemma dvs. mot den beroende, kan denna istället vända sig utåt i en kritisk hållning gentemot omvärlden och samhället. När den beroende dör, åker in på behandling eller fängslas brukar den medberoende känna en tomhet. Det finns inte längre något att kontrollera.

Man torkar upp