Mobilberoende

Idag ser vi fler människor än någonsin sitta med sina mobiltelefoner. Faktum är att en studier visar att vi plockar upp telefonen 200-250 gånger om dagen. Vi tittar i telefonen 4-5 gånger om dagen. En del tycker människor har blivit osociala andra befarar att det är skadligt för vår psykiska hälsa då vi går miste om det fysiska mötet, stillheten och lugnet.

Vi på gestalthälsa har ingen åsikt i dessa frågor. Däremot vet vi att en del upplever sitt mobilanvändande som tvångsmässigt och att det skadar deras liv på olika sätt.  Retreats med så kallad teknik-detox eller digital detox börjar dyka upp även här i Sverige och i den psykologiska litteraturen börjar fenomen som "no phone phobia" dyka upp.

Vi på Gestalthälsa har valt att kalla detta TMA (Tvångsmässigt Mobilanvändande) och satt upp förljande diagnoskriterier:
  • Stark längtan efter och/eller bundenhet till telefonen
  • Svårigheter att kontrollera användandet
  • Fortsatt användning trots negativa effekter
  • Prioriterar mobilanvändandet över andra aktiviteter och förpliktelser
  • Ökad tollerans
  • Abstinensliknande symptom när mobilen inte finns i närheten eller glöms

Du behöver kunna pricka in 3 av dessa kriterier för diagnos.