Sexmissbruk

Sexmissbruk har länge varit ett kontroveriellt ämne. Man har ifrågasatt om det överhuvudtaget kan existera. För oss som jobbar med sexmissbruk råder det inga tvivel om att det existerar.

Vanliga tecken:

  • Du har återkommande intensiva sexuella fantasier, behov eller beteenden som känns bortom din kontroll.
  •  De här tankarna och beteenden upptar mycket av din tid.
  •  Du upplever lättnad när du utfört de specifika sexuella ritualerna, men också känslor av skuld, skam och ånger.
  •  Du har försökt minska eller på annat sätt kontrollera tankar och beteenden utan att lyckas.
  •  Du använder dig av tvångsmässiga sexuella handlingar som ett sätt att fly från andra problem, som ensamhet, depression, ångest eller stress.
  •  Du fortsätter med sexuella beteenden trots att de kan få allvarliga konsekvenser, som att föra vidare eller få könssjukdomar, relationsproblem, problem på jobbet eller juridiska och ekonomiska följder.
  •  Du har svårt att etablera och upprätthålla hälsosamma och stabila relationer.

När blir ett beteende ett beroende? Två av de vilktigaste kriterierna är kontrollförlust och negativa konsekvenser. Du kanske bara gillar sex? Ja, så kan det absolut vara, men om du är orolig så kan du boka en konsultation med oss så tittar vi på det tillsammans.