Hypnosterapi

Har du testat det här med affirmationer någon gång? Du vet, att till exempel ställa sig framför spegeln och säga "du är viktig och värdefull" till dig själv. För många av oss känns det lite konstigt. En del av oss tycker bara tanken på det känns märklig.

De budskap vi tar in i vårt undermedvetna påverkar oss på en känslomässig nivå. Du vet den där berömda halvmetern mellan huvud och hjärta? Därför har vi ungefär som en dörrvakt till vårt undermedvetna.   Den ska hålla koll på så att vi inte tolkar alla budskap vi får till oss som en sanning. Problemet är att ibland har den här dörrvakten fått för sig att kicka ut sånt som vi faktiskt skulle ha nytta av; beröm, kärlek, konstruktiv kritik, vänliga ord, med mera.

Ibland skulle vårt undermedvetna till exempel behöva ta till sig att ormar inte är farliga, att rökning inte är något för oss, att vi behöver komma i kontakt med gammal sorg, att vi vill gå ner i vikt etc.

Det är här hypnosen kommer in!
När vi befinner oss i hypnotisk trans så har dörrvakten somnat till och vi kan smita förbi med våra budskap. Man kan jobba med saker som: beroenden, depression, fobier, humörhantering, kreativitet, medvetenhet, intuition, relationer, rökavvänjning, sexuella störningar, självinsikt, självkänsla, stress, sömnproblem, avslappning, tala inför grupp, viktkontroll, ångest och mycket mer...

Ibland beror våra symptom på djupare liggande problem och då rekommenderar vi istället hypnoanalys.
 

Hypnoanalys

Hypnoanalys är en lämplig metod för djupare liggande problem.

Vår barndom är starkt präglande och lämnar ett unikt avtryck på oss alla. Det finns inga familjer som är helt funktionella.  Därför har vi alla upplevt mer eller mindre smärta under vår uppväxt. Man brukar säga att mycket av den smärtan är konstitutionell dvs. att den ingår i en normal utveckling och vid sidan av våra temprament (som bestäms av genetik) är denna "normala smärta" det som formar våra personligheter. Våra intressen, drömmar och önskningar formas också till stor del utifrån denna så kallade kontutitionella smärta.

Ibland upplever vi dock händelser som är så kraftfulla att vi som barn inte klarar att integrera dem i vår personlighet.  En del av dessa händelser ger upphov till överanpassning och en slags behovsberövelse medan vissa av dem trängs bort helt.

Detta visar sig främst i våra relationer där det uppstår trassel och konflikter av olika slag. Det är inte ovanligt att överanpassningen fortsätter i våra relationer som vuxna och vi lever tillslut ett liv som mer eller mindra kluvna där den delen av oss vi visar upp för omvärlden är mer eller mindre är falsk och skapad utifrån omgivningens krav. Den del av personligheten som innehåller de "sanna behoven" och smärtan har klyvts av och  i varierande grad förpassats till det omedvetna sinnet.

Hypnoanalysens mål är att plocka fram och i vissa fall fullborda processer som aldrig blivit avslutade. All överanpassning och bortträngning ger symptom. Nedan följer några av de vanligaste symptomen.

Symptom på överanpassning:
Svårt att sätta gränser, självskadebeteende, smärta i kroppen, kontrollbehov, låg självkänsla, överkonsumtion av alkohol eller andra droger, ångest, depression, sömnsvårigheter, relationsproblem med mera.

Symptom på bortträngning:
Starkt obehag av vissa människor utan förklaring, obehag av vissa platser, andra irrationella rädslor, problem med närhet, ilska, koncentrationssvårigheter, glömmer namn på platser och människor, prokrasitnering, impulsivitet, med mera

Nedan kan du boka din första session