Om oss

Gestalthälsa Hypnotherapy är ett företag som funnits sedan 2017. Vi erbjuder psykoterapi för företag individ och grupp. Vi arbetar med en rad olika behandlingsmetoder och hypnos är ofta ett inslag i terapin.

Gestalthälsa ingår sedan 2019 i Östersunds terapicenter som är en parplyorganisation med kompetenta behandlare inom allt från massage till traumabearbetning.

Några metoder vi använder oss av:
Psykoanalytisk samtalsterapi, gestaltterapi, hypnosterapi, motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vi erbjuder också sedan 2019 öppenvårdsbehandling för alkohol- och drogberoende. Vi har även en gratis stödgrupp för anhöriga. Läs mer under fliken "behandling" i menyn.

Mattias Ottosson

VD, huvudbehandlare

Mattias är socialpedagog i botten och har vidareutbildning till beroendeterapeut och samtalsterapeut. Han är internationellt certifierad inom klinisk hypnos.

Är även ansluten till och kandidat vid ISAP (international society of applied psychoanalysis)

Mattias innehar licens för behandling av tidiga sexuella övergrepp.

Elvira Lindvall

Samtalsterapeut

Elvira är socialpedagog och beroendeterapeut i botten med vidareutbildning inom humanistisk psykoterapi och behandling av våld/aggression.

Elvira innehar licens för behandling av tidiga sexuella övergrepp.

Ellinor Ottosson

Behandlingspedagog

Ellinor är socialpedagog och utbildad pedagog vid Högskolan Dalarna. Hon har stor kunskap och erfarenhet inom behandling och bemötande av människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp.