Välkommen till oss!

Jag heter Mattias Ottosson och det är jag som har grundat Gestalthälsa. Jag har här sammanställt information om den psykoterapi vi bedriver så att du får en bild av ungefär vad du kan förvänta dig.

Behandlare

Mattias Ottosson

Jag är psykoanalytiskt skolad samtalsterapeut specialiserad på komplex traumatisering och personlighetssyndrom.

Jag är mest känd för mitt användande av hypnos. I dagsläget bedriver jag ingen renodlad hypnosterapi, men använder hypnos som ett verktyg när det behövs.

Utöver min grundmetod (psykoanalytisk psykoterapi) kombinerar jag, i varierande grad, verktyg och förhållningssätt från följande metoder:
 • Gestaltterapi
 • Hypnosterapi
 • ACT (acceptance commitment therapy)
 • Mindfulness
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT och färdighetsträning.

Jag erbjuder följande tjänster:
 • Psykoterapi (45 min)
 • Parterapi (90 min)
 • Handledning utan avtal
 • Handledning med avtal
 • Handledning individuellt (45 min)
 • Chefs- och ledarskapsutveckling (60 min)
-
 • Bedömning/rådgivning (30 min)
Just nu har jag inga lediga terapiplatser. Endast väntelista

Ellinor Ottosson

Jag är samtalscoach och behandlare med allmänpsykologisk inriktning.


Jag kombinerar, i varierande grad, verktyg och förhållningssätt  från följande metoder:


Jag erbjuder följande tjänster:
 • Psykologisk behandling (45 min)
 • Bedömning/rådgivning (30 min)
 • Parsamtal (60)
 • Föreläsningar

Jag har terapiplatser lediga!

Elvira Lindvall

Jag är humanistiskt skolad samtalsterapeut med allmän inriktning.Utöver min grundmetod (humanistisk psykoterapi) kombinerar jag, i varierande grad, verktyg och förhållningssätt från följande metoder:

 • Gestaltterapi
 • Hypnosterapi
 • Mindfulness
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT och färdighetsträning.
Jag erbjuder följande tjänster:
 • Psykoterapi (45 min)
 • Bedömning/rådgivning (30 min)
Jag har terapiplatser lediga!

Om våra behandlare

De behandlare och terapeuter som arbetar inom Gestalthälsa har alla:

 • Traumainformerat perspektiv
 • Kunskap om komplex PTSD och dysfunktionella familjesystem
 • Kunskap om tidiga sexuella övergrepp och dess följder
 • Ett integrativt helhetsperspektiv på människan och psykisk hälsa
 • En psykologisk grundutbildning (motsvarande minst 120 högskolepoäng) baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet utöver sin eventuella metodutbildning.
 • Kontinuerlig handledning
 • Genomgått egenterapi

Om behandlingen


För vem är behandlingen?
Vi får ofta frågan om vad vi kan behandla. Det korta svaret är att vi kan behandla allt som inte har en organisk orsak. Vi arbetar alltså inte med till exempel ADHD eller Autism, som av allt att tyda verkar vara medfödda syndrom. Däremot kan vi i många fall behandla dig som har dubbeldiagnos, där den andra diagnosen inte har organisk orsak. De som kommer till oss har ofta något av följande problem:

 • En tomhetskänsla eller nedstämdhet som inte går över. 
 • Depression eller ångest. 
 • Svårigheter med att lita på andra människor.
 • Beroende av alkohol, droger eller andra icke-kemiska processer (tex. sex, arbete)
 • Stress, sömnproblem eller svårt med koncentrationen.
 • Tvångstankar, ätstörning eller självskadebeteende. 
 • Man har varit med om en allvarlig händelse eller hamnat i en kris.
 • Mår dåligt utan att veta vad anledningen är.

Biverkningar
Den psykologiska behandling vi bedriver kallas ibland insiktsterapi. Vissa insikter kan innebära att vi känner sorg, ilska, frustration mm. Bearbetningen av inre konflikter, trauman och frustrerade behov kan också ge biverkningar. Som patient bör du vara beredd på det.

Om behandlingens effektivitet och verkan
Vi på Gestalthälsa vill inte att du ska betala för en behandling som inte ger något resulatat. Därför införde vi under 2021 ett mätinstrument som kallas Outcome Questionnaire 45 (OQ-45.2). På så sätt kan vi se hur du svarar på din behandling. Det tar dock 8-12 veckor innan man ser något tillförlitligt resultat. Vi mäter alltid vid start och avslut för egen (anonym) statistisk.

Pris och betalning
Eftersom de terapiformer vi erbjuder ännu inte ingår i högkostnadsskyddet så behöver du bekosta din terapi ur egen ficka. Vi tar normalt ut ett arvode på 700 kr/session för individuella sessioner och 900 kr/session för parsessioner, men är dina ekonomiska förutsättningar begränsade kan vi diskutera arvodet.
Du kan få sänkt kostnad om du:

 • lever på ekonomiskt bistånd från socialtjänsten
 • lever på sjukpenning
 • Studerar heltid, men inte kan få studiemedel. 

Avbokning och uteblivet besök
Avbokning sker senast en timme före din session. Om avbokningen sker inom denna timme, men ändå innan din session, måste du betala 50% av arvodet. Om avbokningen sker först efter att din session skulle ha börjat, betalar du 100% av arvodet.

Första gången du eventuellt glömmer avboka behöver du bara betala för varje påbörjad halvtimme av din session. Till exempel om du bokat en tid 13.00 och du avbokar 13.20 så betalar du 50%av arvodet - om du avbokar 13.40 betalar du 100% av arvodet.

Om du är under 18 år behöver du ha dina vårdnadshavares samtycke. De måste också läsa igenom denna text så att de fått en bild av vad terapin går ut påAllt gott,

Mattias Ottosson