Utbildningar inom hypnos

Diplomerad hypnotisör

Diplomerad hypnotisör är Gestalthälsa Hypnotherapy's basutbildning i hypnos. Efter avslutad basutbildning kan du söka vidare till avancerad utbildning till certifierad hypnosterapeut (mer info nedan)

Utbildningen är uppbyggd utifrån riktlinjer och kunskapskrav från IHG (International Hypnotists Guild) och ICBCH (International Certification Board of Clinical Hypnotherapy). Efter avslutad basutbildning och praktik kan du därför ansöka om att bli internationellt certifierad i hypnos. Vi hjälper dig med det om så önskas.

Basutbildningen är ett år lång och sker till stor del på distans med undantag av två praktikdagar på Östersunds terapicenter. 

I basutbildningen ingår följande föreläsningar:

 1. Medvetandet och hjärnan
 2. Hypnos och övergångsobjekt
 3. Påverkan, suggestion och den kritiska faktorn.
 4. Tekniker för att inducera hypnos, fördjupa hypnos och anpassa hypnos till en klients personlighet. 
 5. Suggestion, metaforer och historieberättande under hypnos. Samt riktlinjer för hypnotiska suggestioner
 6. Grunder i neurolingvistisk programmering (NLP) 
 7. Grunderna i mindfulness (medveten närvaro) 
 8. Samtalsmetodik
 9. Hypnos i kombination med KBT och hur du gör en beteendeanalys. 
 10. Etik, lag och yrkesregler
 11. Mötet med klienten, dokumentation och journalföring.

I basutbildningen ingår också 

Två teoretiska seminarium som sker online

Kurslitteratur

bokrapporter

4 st praktikdagar i Östersund

Sluttentamen

Praktik


Kostnader för dig som elev:

 • Föreläsningar: 13.000 kr inkl moms eller 1300 kr/månad inkl moms.
 • Kurslitteratur (priser varierar) 
 • Praktikdagar 795 kr/st inkl moms.
 • Anmälningsavgift 390 kr
 • Totalt för basutbildningen: 16.570 kr inkl moms. 
 • Tentamen och seminarier online är kostnadsfritt.


Om undervisningen

Utbildningen sker till stor del på distans. Föreläsningar kommer att skickas via e-post en gång i månaden tillsammans med en faktura för den aktuella föreläsningen. Skulle du vilja betala hela beloppet (13.000 kr inkl moms) i förskott så går det naturligtvis också bra. Datum för praktikdagar och online-seminarium skickas också via e-post.

Den normala studietiden är 1 år, men behöver du mer tid på dig så kan du förlänga baskursen upp till max 2 år. Det går dock inte att korta ner utbildningen eftersom vi anser att det är viktigt att skapa utrymme/tid för reflektion och eventuella känslomässiga processer.


Ansökan

Fyll i formuläret nedan så skickar vi ytterligare information.

Platser: 10 st


Behörighet

 • Om du tidigare haft någon form av missbruksproblematik krävs 2 års nykterhet.
 • Gymnasiekompetens är önskvärt, men inget krav.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Diplom

Efter avslutade studier, tentamen och praktik erhåller du ett diplom och kan titulera dig som hypnotisör. Du kan också via oss eller via International Hypnotists Guild ansöka om internationellt certifikat i hypnos.

Kursstart och sisa anmälningsdag
Baskursen börjar 21 februari.
Sista anmälningsdag är 15 februari

Avancerad utbildning

Efter avslutad basutbildning kan du söka vidare till programmet "certifierad hypnosterapeut" som är vår ettåriga avancerade utbildning inom hypnos och grundläggande psykoterapi. Den är upplagd på samma sätt som baskursen.

I den avancerade utbildningen ingår bland annat utbildning inom:
 • Hypnoanalys
 • Hypnogestalt
 • Psykoanalytisk teori
 • Traumabearbetning
 • Sorgbearbetning
 • Avancerad samtalsmetodik

Praktikdagar och seminarium
4 st praktikdagar i östersund
Teoretiska seminarier online utefter behov.

Priser:
12 stycken föreläsningar totalt 12000 kr inkl moms. Alternativt 1000 kr/mån.
Praktikdagar 750 kr/st inkl moms
Träningsanalys 600 kr/session.

Träningsanalys
Den avancerade utbildningen skiljer sig från basutbildningen med att du behöver genomgå så kallad träningsanalys 6-10 sessioner (värde 3600-6000 kr eller 600 kr/st)
I gengäld är den avancerade teorin något rabatterad. Den går att genomföra via skype.

Handledning
Du kommer också behöva handledning av oss på dina första klienter.
 
Avancerad tenta
På samma sätt som baskursen ingår även en tentamen i den avancerade utbildningen.

Diplom och certifikat
Efter avslutat utbildning erhåller du diplom för avslutad kurs. För att få ditt certifikat behöver du behandla 5 klienter med handledning av oss. Detta är för att vi ska kunna garantera kvalitet.

Till dig som har egen firma.

För företagare lägger vi på 25% på priset. Detta är av solidariska skäl så utbildningen ska ha samma pris för alla.

Kontakta oss

 • Namn
 • e-post
 • Jag är intresserad av:
 • Eventuellt meddelande